Alex Källberg

Senior Associate, Advokat / Malmö

Huvudsakligen verksam inom

Kompetensområden

Aktiemarknadsrätt / Bolagsrätt / Företagsöverlåtelser, M&A

Branscher

Life Sciences

Språk

svenska engelska
Profil

Jag bistår klienter i frågor som rör företagsöverlåtelser, bolagsrätt och aktiemarknadsrätt.

Mitt arbete inom områdena bolagsrätt, företagsöverlåtelser och aktie-marknadsrätt rör främst privata och publika transaktioner, noteringar och nyemissioner, samt i allmänna bolagsrättsliga frågor och frågor som rör regelefterlevnad på aktiemarknaden.

Karriär
2019,Gowling WLG, London (Secondment)
2015-,Setterwalls
2012-2014,Deloitte
2012,Lunds universitet, juristexamen
2011,University of Melbourne, Melbourne/Australien
Uppdrag