Responsive image

Alexandros Solari

Associate

Profil

Jag bistår svenska och internationella företag med rådgivning rörande fastighetsrätt och entreprenadrätt samt med fastighetstransaktioner.

I mitt dagliga arbete bistår jag huvudsakligen med allmän fastighetsrätt, nyttjanderätter och fastighets-M&A.

Till medarbetare
Karriär
Karriär

2022-,

Setterwalls

2022,

Örebro Universitet, juristexamen