Profil

Jag arbetar med att hjälpa svenska och utländska företag och organisationer att hantera compliancefrågor. Jag bistår även företag med rådgivning rörande bolagsrätt, M&A och finansieringsrelaterad juridik.
Jag tillhör Göteborgskontorets grupp inom Compliance & Investigations och hjälper företag och organisationer att hantera och förebygga verksamhetsrisker inom bland annat korruption, konkurrensrätt och exportkontroll. Jag utreder också potentiella missförhållanden genom oberoende utredningar. Utöver detta är jag även en del av Setterwalls M&A-team varigenom jag biträder klienter i olika slags transaktioner och bolagsrättsliga frågor. Inom ramen för bank- och finansrätt arbetar jag bland annat med finansieringar, finansregulatoriska frågor och derivattransaktioner.

Karriär
2018-,Setterwalls
2018,Lunds universitet, Master of European Business Law
2018,Lunds universitet, juristexamen
2016,Advokatfirman Ljung, sommarnotarie
2015,Bucerius Law School, Hamburg
2011,Svenska Handelskammaren i London, trainee