Profil

Jag arbetar sedan 2018 som biträdande jurist på Setterwalls, huvudsakligen inom verksamhetsområdet företagsöverlåtelser/M&A.

I mitt arbete bistår jag med rådgivning vid förvärv och överlåtelser för såväl svenska som utländska bolag och organisationer.

Karriär
2018-,Setterwalls
2018,Lunds universitet, Master of European Business Law
2018,Lunds universitet, juristexamen
2016,Advokatfirman Ljung, sommarnotarie
2015,Bucerius Law School, Hamburg
2011,Svenska Handelskammaren i London, trainee