Responsive image

Amanda Persson

Associate

Profil

Jag arbetar med att hjälpa svenska och utländska företag och organisationer att hantera compliancefrågor. Jag bistår även företag med rådgivning rörande bolagsrätt, M&A och finansieringsrelaterad juridik.

Jag tillhör Göteborgskontorets grupp inom Compliance & Investigations och hjälper företag och organisationer att hantera och förebygga verksamhetsrisker inom bland annat korruption, konkurrensrätt och exportkontroll. Jag utreder också potentiella missförhållanden genom oberoende utredningar. Utöver detta är jag även en del av Setterwalls M&A-team varigenom jag biträder klienter i olika slags transaktioner och bolagsrättsliga frågor.

Till medarbetare