Responsive image

Amanda Persson

Associate

Profil

Jag bistår svenska och internationella företag och organisationer med affärsjuridisk rådgivning, främst inom compliance och corporate investigations.

Jag tillhör Göteborgskontorets grupp Compliance & Investigations och hjälper klienter att hantera verksamhetsrisker av alla dess slag, så som korruption, konkurrensrätt och sanktioner. Inom ramen för mitt arbete bistår jag med såväl förebyggandet av verksamhetsrisker, genom exempelvis införandet av policyer och utbildningar, som med hanteringen av redan uppkomna verksamhetsrisker genom oberoende utredningar av potentiella missförhållanden.

Till medarbetare