Anders Ackebo

Senior Counsel, Advokat / Stockholm

Språk

svenska engelska
Profil

Jag arbetar huvudsakligen med finansmarknadsrelaterade frågor. Dessutom biträder jag vår M&A-grupp med rådgivning när det gäller frågor som har med börsnoterade företag att göra.

Jag har en lång erfarenhet av den svenska kapitalmarknaden, både när det gäller börsfrågor och sådan ärenden som har att göra med kontakter med Finansinspektionen. Det kan vara fråga om allt från noteringar av bolag, insiderfrågor och regler om noterade bolags informationsgivning, till ansökningar om tillstånd att bedriva olika typer av finansiell verksamhet. Vissa ärenden rör också bolag som på ett eller annat sätt har fått problem i sin relation till Finansinspektionen.

En stor del av min erfarenhet har jag fått genom att vara chef för en enhet på värdepappersmarknadsavdelningen och en på försäkringsmarknadsavdelningen hos Finansinspektionen. Under min tid på inspektionen introducerade jag också funktionen compliance officer i Sverige i mitten av 1990-talet. Det medförde att jag fick arbete som ansvarig för hela compliance-organisationen inom SEB-koncernen. År 2001 rekryterades jag till Nasdaq och blev där ansvarig för noteringar och övervakning inom samtliga sju börser i Norden och Baltikum. Jag har också erfarenhet från lagstiftningsarbete genom arbete på Finansdepartementet 1986-87.

Jag är också road av att bedriva utbildning och har under många år föreläst vid universiteten i Uppsala och Stockholm samt hos olika utbildningsinstitut. Jag är också medförfattare till ett par böcker (Börsrätt och Ledning och Kontroll på värdepappersmarknaden). Jag är ordförande i Spotlight Markets disciplinnämnd, ledamot i NGMs disciplinnämnd, ledamot av Aktiemarknadsnämnden samt styrelseledamot i ett AIF-förvaltningsbolag.

Karriär
2009-,Setterwalls
2001-2008,Chef notering och övervakning vid NASDAQ OMX-börserna
1996-2001,SEB, Group Compliance Officer
1990-1996,Finansinspektionen, enhetschef värdepapper & försäkring
1987-1990,Svenska Bankföreningen, bankjurist
1986-1987,Finansdepartementet, rättssakkunnig
1984-1986,Justitieombudsmannen, sakkunnig
1983-1984,Svea hovrätt, hovrättsfiskal och hovrättsassessor
1980-1983,Brottsoffermyndigheten, kanslichef
1977-1980,Sollentuna tingsrätt, tingsfiskal
1975-1977Svea hovrätt, fiskalsaspirant
1973-1975,Sollentuna tingsrätt, tingsnotarie
1972,Uppsala universitet, juristexamen
Meriter
Externa publikationer
2015, 2018Ledning och Kontroll på Värdepappersmarknaden, samlingsvolym - Studentlitteratur
AUG 2014A legal outlook on the Swedish Fund Market – Nordic Fund Selection Journal
APR 2013Property funds and the Swedish tax-exempt exit structure - Citigroup's publication European Fiduciary Services News and Views
2012Börsrätt, samlingsvolym - Studentlitteratur