Profil

Jag arbetar främst med transaktioner och finansieringar framförallt inom energisektorn, samt bistår klienter i frågor relaterade till kommersiella avtal, IT-rätt och integritetsfrågor.

Som ledande medlem av bank- och finans-avdelningen inom Setterwalls energigrupp, har jag i flera år bistått internationella investerare och framstående europeiska banker vid transaktioner och projektfinansieringar av svenska vindkraftsparker. Efter flera år inom energisektorn har jag även utvecklat en expertis inom leveransavtal och serviceavtal för vindkraftsturbiner. I övrigt bistår jag klienter med kommersiella avtal, med fokus på IT-rätt, samt har lång erfarenhet av GPDR och andra integritetsfrågor.

Karriär
2017-,Setterwalls
2017Lunds universitet, juristexamen
2015University of Connecticut, USA
Uppdrag