Responsive image

Anna Barnekow f.d. Krantz

Associate

Profil

Jag arbetar främst med företagsöverlåtelser/M&A.

Jag bistår svenska och utländska företag vid företagsöverlåtelser, kapitalanskaffningar, börsintroduktioner, allmänna bolagsrättsliga frågor och frågor som rör regelefterlevnad på aktiemarknaden.

Till medarbetare