Anna Runelöv

Associate / Stockholm

Tjänstledig

Språk

svenska engelska
Profil

Jag är verksam inom områdena EU- och konkurrensrätt, antikorruption och offentlig upphandling.

Jag arbetar med att bistå såväl myndigheter som företag med rådgivning inom konkurrensrätt och offentlig upphandling. Jag är också verksam inom Setterwalls IP/Tech-grupp och har arbetat i flertalet projekt avseende såväl dataskydd som IT-rätt.

Karriär
2019-,Setterwalls
2019,Stockholms universitet, juristexamen
2018,Sommarnotarie Förvaltningsrätten i Stockholm
2017,Sommarnotarie Setterwalls