fbpx Beatrice Axelsson | Setterwalls Advokatbyrå

Beatrice Axelsson

Associate / Stockholm

Huvudsakligen verksam inom

Fastighetsrätt / Entreprenadrätt

Fastigheter

Språk

svenska engelska
Profil

Jag är verksam i Setterwalls fastighetsgrupp och arbetar huvudsakligen med fastighetstransaktioner och kommersiell hyresrätt.

Jag biträder både svenska och internationella aktörer vid förvärv och överlåtelser av fastigheter. I mitt arbete bistår jag även med rådgivning i andra fastighetsrättsliga frågor, såsom frågor rörande kommersiell hyresrätt, fastighetsbildning och nyttjanderätter.

Karriär
2019-Setterwalls
2016-2018MAQS Advokatbyrå, biträdande jurist
2016MAQS Advokatbyrå, uppsatspraktikant
2016Stockholms universitet, juristexamen
2015University of Washington, Seattle, utbytestermin
2014-2015MAQS Advokatbyrå, studentmedarbetare