Profil

Jag arbetar sedan 10 år med att bistå svenska och utländska företag med rådgivning rörande dataskyddsfrågor, IT-avtal, kommersiella avtal och immateriella rättigheter.

I det dagliga arbetet hjälper jag bolag med deras compliance-arbete kring dataskyddsfrågor vilket bl.a. inkluderar att ge allmänna affärsmässiga råd, bistå med strategiska överväganden, upprätta juridiska analyser och riskanalyser.

Jag arbetar även med frågor inom IT-området genom att skriva och förhandla avtal som främst rör upphandling av IT-system, IT-avtal, molntjänster och outsourcing, men även med frågor kring kommersiella avtal som rör samarbeten, joint ventures, distribution, utveckling och inköp eller försäljning av produkter och tjänster.

Jag hjälper även bolag att identifiera, utveckla och skydda sina intellektuella tillgångar. Därigenom ger jag även råd kring licensiering och andra kommersiella avtal och nya affärsmodeller.

Karriär
2006-,Setterwalls
2006,Göteborg universitet, juristexamen
2004, Chalmers tekniska högskola, magisterexamen i Intellectual Capital Management
2004,Chalmers tekniska högskola, teknologie magisterexamen i innovation och entreprenörskap
2003,Göteborgs tingsrätt, sommarnotarie
Rekommendationer

Bobi Mitrovic är listad som "Rising star" och "Recommended lawyer" av Legal 500 inom området Data privacy and Data protection.

"Bobi Mitrovic gives quick and competent answers."

- legal 500, 2020 - data privacy and data protection

Meriter
Externa publikationer
2018,GDPR och radering av personuppgifter, Blendow Lexnova Expertkommentar - Compliance (med Håkan Nordling)
2016,Global Guide to Whistleblowing Programs, World Law Group ( med Fredrik Roos)
2016,Global Data Breach Guide, World Law Group (med Fredrik Roos)
2013,Global Data Breach Guide, World Law Group (med Fredrik Roos)
2012,Global Guide to Whistleblowing Programs, World Law Group (med Fredrik Roos)
2011,Dags för varningssystem i svensk företag (med Fredrik Roos)
2011,Kommunerna måste skydda dem som visslar (med Fredrik Roos)
2009,Blowing the whistle in Sweden? - compliance hotlines and protection of privacy, AIJA E-Zette N 18 (med Fredrik Roos)