Responsive image

Caroline Dunersjö

Associate

Profil

Jag är verksam inom områdena företagsförvärv, riskkapital och bolagsrätt och ingår i Setterwalls specialistgrupp för dessa verksamhetsområden.

I mitt dagliga arbete biträder jag företag i samband med främst företagsförvärv och associationsrättsliga ärenden.

Till medarbetare