fbpx Claes Almberg | Setterwalls Advokatbyrå

Claes Almberg

Specialist Counsel / Malmö

Huvudsakligen verksam inom

Kompetensområden

Immaterialrätt, marknadsrätt & mediarätt

Språk

svenska engelska franska
Profil

Jag arbetar främst med att ge svenska och utländska företag råd och stöd i patenttvister.

Jag är immaterialrättsspecialist sedan 2005 med fokus på patenträtt, i många år särskilt det nya enhetliga patentsystemet. Jag har varit patentdomare i två instanser (assessor 2009) och i nära tio år Justitiedepartementets patentexpert (ämnesråd) på nationell-, FN- och EU-nivå (inklusive Brexit) men även i internat vid EPO Boards of Appeal. Regeringsarbetet innebar många och nära kontakter med Europeiska kommissionen. Mina insikter om den enhetliga patentdomstolen (UPC) och enhetspatent (UP) är breda och djupa efter EU-förhandlandet och mitt draftande av all svensk genomförandelagstiftning. Detta och detaljkunskaperna från arbetet med en ny patentlag är nyttiga i min nya roll.

Enhetligt patentsystem (enhetlig patentdomstol, UPC; enhetspatent, UP)

Karriär
2018-,Setterwalls
2009-2018,Justitiedepartementet (IP-enhet), ämnesråd
2014-2018,UP Select Committee, Sveriges delegationsledare
2013-2015,Patentlagsutredningen, direktivdraftare, sakkunnig
2013,EPO Boards of Appeal, patentdomarinternat
2008-2009,Svea hovrätt (IP-avdelning), hovrättsassessor
2006-2008,Stockholms tingsrätt (IP-avdelning), patentfiskal
2005-2006,Svea hovrätt (IP-avdelning mm), hovrättsfiskal
2006,King’s College, University of London, EU-rätt
2003-2004,Université d’Aix-Marseille III, magisterexamen EU-rätt
2001-2003,Nacka tingsrätt, tingsnotarie
1996-2001,Stockholms universitet, juris kandidatexamen
1999-2000,Osgoode Hall Law School, Toronto, avtalsrätt, IP-rätt