fbpx Claes Almberg | Setterwalls Advokatbyrå
Profil

Jag arbetar främst med att ge svenska och utländska företag råd och stöd i patenttvister.

Jag är immaterialrättsspecialist sedan 2005 med fokus på patenträtt, i många år särskilt det enhetliga patentsystemet (enhetlig patentdomstol, UPC; enhetspatent, UP). Jag har varit patentdomare i två instanser (assessor 2009) och i nära tio år Justitiedepartementets patentexpert (ämnesråd) på nationell-, FN- och EU-nivå (inklusive Brexit) men även i internat vid EPO Boards of Appeal. Mina insikter om den enhetliga patentdomstolen och enhetspatent är breda och djupa efter EU-förhandlandet och mitt draftande av all svensk genomförandelagstiftning. Detta och detaljkunskaperna från arbetet med en ny patentlag blir nyttiga i min nya roll.

Enhetligt patentsystem (enhetlig patentdomstol, UPC; enhetspatent, UP)

Karriär
2018-,Setterwalls
2009-2018,Justitiedepartementet, ämnesråd
2014-2018,UP Select Committee, Sveriges delegationsledare
2013-2015,Patentlagsutredningen, direktivdraftare, sakkunnig
2013,EPO Boards of Appeal, patentdomarinternat
2008-2009,Svea hovrätt (IP-avdelning), hovrättsassessor
2006-2008,Stockholms tingsrätt (IP-avdelning), patentfiskal
2005-2006,Svea hovrätt (IP-avdelning mm), hovrättsfiskal
2006,King’s College, University of London, EU-rätt
2003-2004,Université d’Aix-Marseille III, magisterexamen EU-rätt
2001-2003,Nacka tingsrätt, tingsnotarie
1996-2001,Stockholms universitet, juris kandidatexamen
1999-2000,Osgoode Hall Law School, Toronto, avtalsrätt, IP-rätt