Donia Harouki

Associate / Stockholm

Huvudsakligen verksam inom

Kompetensområden

Aktiemarknadsrätt / Bolagsrätt / Företagsöverlåtelser, M&A

Språk

svenska engelska Arabiska (Libanon)
Profil

Jag har sedan 2018 arbetat med köp och försäljning av företag och verksamheter samt bolagsrättslig rådgivning.

I det dagliga arbetet företräder jag såväl svenska som utländska företag i samband med företagsförvärv, kapitalanskaffningar och bolagsrättsliga äreden.

Karriär
2021-,Setterwalls
2019-2021, PG Magnusson Advokatbyrå AB
2018-2019, Skarp Stockholm Advokatbyrå AB
2018, Stockholm universitet, juristexamen
2017-2018, Skatteverket
2015-2017, Skarp Stockholm Advokatbyrå AB, trainee