Profil

Jag arbetar med att bistå svenska och internationella företag i affärsrelaterade tvister.

Mitt ansvar på byrån är att leda Setterwalls tvistelösningsgrupp och jag arbetar därutöver med byråns German Desk. I det dagliga arbetet biträder jag våra klienter dels med strategisk rådgivning i tvistesituationer, dels i nationella och internationella skiljeförfaranden eller inför svenska domstolar. Många av mina uppdrag rör avtalsrelaterade tvister, men jag arbetar även med immaterialrättsliga och bolagsrättsliga tvistefrågor. Jag har stor erfarenhet av att arbeta med bolag inom fordonsindustrin, IT-sektorn och entreprenadbranschen.

Karriär
2005-,Setterwalls
2004-2005,Ludwig-Maximilians-Universität München, Tyskland - Magister i europeisk och internationell kommersiell rätt, LL.M. Eur
2002-2004,Göteborgs tingsrätt, notarie
2001-2002,Volvo Personvagnar, bolagsjurist
2001,Setterwalls
2001,Göteborgs universitet, juristexamen
Rekommendationer

Emma Fredberg är listad som Other Specialists av Chambers Global (Dispute Resolution) och som "Recommended lawyer" av Legal 500 (Dispute resolution).