Responsive image

Erik Gyllang

Associate

Profil

Jag arbetar sedan 2021 i Setterwalls grupp för kommersiella avtal, där jag bistår klienter med olika former av avtalsrättsliga uppdrag.

Som biträdande jurist bistår jag svenska och utländska företag i olika branscher med att upprätta, granska och ge råd avseende kommersiella avtal.

Till medarbetare