Responsive image

Erik Nyström

Associate

Profil

Jag arbetar som biträdande jurist inom Setterwalls arbetsrättsgrupp.

I mitt dagliga arbete bistår jag svenska och utländska företag i alla typer av frågor som berör arbetsrätt.

Till medarbetare