Profil

Jag arbetar med svensk och internationell M&A ofta i samarbete med utländska advokatbyråer.

Efter mer än 30 år på Setterwalls har jag bred bolagsrättslig kompetens och även stor erfarenhet från komplexa avtalsförhandlingar och allmän kontrakts- och kommersiell avtalsrätt.

Jag har mångårig erfarenhet av att leda svenska och internationella projekt inom företagsförvärv, utländska bolagsetableringar i Sverige, corporate finance, joint ventures, privat och statlig projektfinansiering ofta relaterade till teknologi (inkl. cleantech), shipping och fordonsindustrierna. Detta omfattar rådgivning till investerare och portföljbolag på venture capital- och private equity-marknaden. Efter utlandsstudier, byråpraktik i England och USA, deltagande i International Bar Association har jag ett stort internationellt kontaktnät. Jag var Managing Partner (verkställande direktör) 2004-2007 och svarar idag för Setterwalls China Desk i Stockholm och för koordinering av Setterwalls Stockholms internationella kontakter.

Karriär
1987-,Setterwalls
2004-2007,Setterwalls, managing partner
1987-1988,Haight, Gardner, Poor & Havens Law Firm, New York, Jantzen stipendiet
1986,Nordisk Institutt før Sjørett, Oslo
1983-1986,Kammarrätten i Stockholm, fiskal
1983-1986,Stockholms tingsrätt, notarie
1984,Rea, Grundberg & Co. Law Firm, London
1982,Riksskatteverket
1981-1982,Stockholms universitets studentkår, kårjurist
1981,Stockholms universitet, företagsekonomi
1980,Stockholms universitet, juristexamen
Rekommendationer

Nominated by Who's Who Legal as expert and leader in M&A in Sweden, 2015 and 2016. Håkan is also ranked as Notable Practitioner by IFLR1000. 

"Håkan Fohlin, draws praise from his colleagues in other countries. One international partner describes him as "precise" and "creative". His team, too, are described in a very positive way: "The quality is great". "

- IFLR 1000

Meriter
Externa publikationer
2015-2021"Establishing a business in Sweden", Global Guide 2015-2021, Practical Law Thomson Reuters
2018"Sweden - Analysis of Company Laws", International Trust Laws and Analysis, Wolters Kluwer
2012-2018”Legal Aspects of Doing Business in Europe” (Sweden), Juris Publishing, Inc.
2013-2016"International Liability of Corporate Directors", (Sweden), Juris Publishing, Inc.
SEP 2010"Revamp of the VC market? Advising the entrepreneur on raising capital", The International Bar Association Closely Held and Growing Enterprises Committee e-bulletin
AUG 2009"EU måste skriva under förbud mot barlastutsläpp", Dagens Industri
JUN 2008"Järnvägsutredningen - operatörsneutralt informations- och bokningssystem för persontrafik på järnväg", utredning för Statskontoret
APR 2008"Multiple Representation in Auctions", M&A Report
2004, 2005, 2006"Getting the Deal Through - Corporate Governance - Sweden"
MAJ 2000"Bank's and Financial Institutions' Outsourcing of Business Activities", European Banking Review, vol. III
DEC 1999"Den nya marknaden för affärsjuridik", Advokaten
Uppdrag