Responsive image

Håkan Fohlin

Delägare, Advokat

Profil

Jag arbetar med svensk och internationell M&A ofta i samarbete med utländska advokatbyråer.

Efter mer än 30 år på Setterwalls har jag bred bolagsrättslig kompetens och även stor erfarenhet från komplexa avtalsförhandlingar och allmän kontrakts- och kommersiell avtalsrätt.

Jag har mångårig erfarenhet av att leda svenska och internationella projekt inom företagsförvärv, utländska bolagsetableringar i Sverige, corporate finance, joint ventures, privat och statlig projektfinansiering ofta relaterade till teknologi (inkl. cleantech), shipping och fordonsindustrierna. Detta omfattar rådgivning till investerare och portföljbolag på venture capital- och private equity-marknaden. Efter utlandsstudier, byråpraktik i England och USA, deltagande i International Bar Association har jag ett stort internationellt kontaktnät. Jag var Managing Partner (verkställande direktör) 2004-2007 och svarar idag för Setterwalls China Desk i Stockholm. Vidare för koordinering av Setterwalls Stockholms internationella kontakter inkl. contact partner (och tidigare styrelseledamot/treasurer) i det internationella nätverket World Law Group, av Chambers-rankat Elite.

Till medarbetare
KarriärRekommendationermeriteruppdragartiklar
KarriärRekommendationermeriteruppdragartiklar

1987-,

Setterwalls

2004-2007,

Setterwalls, managing partner

1987-1988,

Haight, Gardner, Poor & Havens Law Firm, New York, Jantzen stipendiet

1986,

Nordisk Institutt før Sjørett, Oslo

1986,

Kammarrätten i Stockholm, fiskal

1983-1986,

Stockholms tingsrätt, notarie

1984,

Rea, Grundberg & Co. Law Firm, London

1982,

Riksskatteverket

1981-1982,

Stockholms universitets studentkår, kårjurist

1981,

Stockholms universitet, företagsekonomi

1980,

Stockholms universitet, juristexamen

Externa publikationer

2013-2016

"International Liability of Corporate Directors", (Sweden), Juris Publishing, Inc.

SEP 2010

"Revamp of the VC market? Advising the entrepreneur on raising capital", The International Bar Association Closely Held and Growing Enterprises Committee e-bulletin

AUG 2009

"EU måste skriva under förbud mot barlastutsläpp", Dagens Industri

JUN 2008

"Järnvägsutredningen - operatörsneutralt informations- och bokningssystem för persontrafik på järnväg", utredning för Statskontoret

APR 2008

"Multiple Representation in Auctions", M&A Report

2004, 2005, 2006

"Getting the Deal Through - Corporate Governance - Sweden"

MAJ 2000

"Bank's and Financial Institutions' Outsourcing of Business Activities", European Banking Review, vol. III

DEC 1999

"Den nya marknaden för affärsjuridik", Advokaten

IFLR1000 (2018-2021)

”Håkan Fohlin, draws praise from his colleagues in other countries. One international partner describes him as "precise" and "creative". His team, too, are described in a very positive way: "The quality is great".”

IFLR 1000