Responsive image

Hanna Sonning

Senior Associate, Advokat

Profil

Jag hjälper företag att skapa värde från sina immateriella tillgångar, med särskild fokus på life sciences- och techbranschen samt forskning och utveckling.

Jag arbetar med att förvalta, skydda och kommersialisera företags immateriella tillgångar inom teknikintensiva, innovativa och kreativa branscher. Jag hanterar ett brett spektrum av immateriella tillgångar och rättigheter, såsom forskningsresultat, patent, varumärken, upphovsrätter, mönster och affärshemligheter. Mitt arbete inkluderar att upprätta och förhandla kommersiella IP-avtal, såsom forsknings- och utvecklingsavtal, licensavtal och överlåtelseavtal, rättstvister inom immaterialrätt och marknadsrätt, rådgivning i marknadsföringsfrågor särskilt i relation till e-handel och konsumentprodukter, och alla kommersiella frågor som är typiska för life science- och techbranschen.

Till medarbetare
KarriärRekommendationeruppdragartiklar
KarriärRekommendationeruppdragartiklar

2016-,

Setterwalls

2015-2016,

Göteborgs universitet, affärsjurist

2015,

Göteborgs universitet, medicine masterexamen

2015,

Göteborgs universitet, juristexamen

Legal 500 (2022)

”‘Hanna Sonning and Richard Hammarvid, accessible at all times. Understand the start-up arena and the need for agreements that will cover a range of future scenarios”

Legal 500