Profil

Jag är specialiserad inom immaterialrätt, marknadsföringsrätt och tvistlösning och hjälper mina klienter att skapa och skydda sina bra idéer och uppfinningar.

Jag hjälper både svenska och internationella klienter att identifiera, skydda, kommersialisera och försvara sina immateriella tillgångar, främst i form av varumärken, firmor, upphovsrätt, design och företagshemligheter. Jag arbetar ofta med samarbets- och utvecklingsavtal samt frågor kopplade till licensiering av tillgångar, men också med kommersiella avtal på andra områden. Jag tycker det är särskilt roligt att hjälpa till i tvister rörande immaterialrätt och marknadsföringsrätt och att ge råd om utformningen av t.ex. marknadsföringskampanjer. Jag bistår därtill med juridisk rådgivning rörande IT-avtal och konsumenträtt. Min erfarenhet sträcker sig över flera sektorer, bland annat fordons- och modeindustrin, media- och underhållningsbranschen, Life Sciences och IT/telekom.

Karriär
2017-,Setterwalls
2016-2017,Göteborgs tingsrätt, tingsnotarie
2014-2016,MAQS Advokatbyrå, biträdande jurist
2014,Lunds universitet, juristexamen
2013,MAQS Advokatbyrå, trainee
2012,National University of Singapore
2012,Advokatfirman Lindahl, trainee