Johan Göransson

Associate, Advokat / Malmö

Huvudsakligen verksam inom

Kompetensområden

Företagsöverlåtelser, M&A / Bank & finans / Bolagsrätt

Branscher

Energi & råvaror / Infrastruktur

Språk

svenska engelska
Profil

Jag arbetar huvudsakligen med förvärvs- och försäljningsprocesser, finansieringar och kommersiella kontraktsförhandlingar inom sektorerna för infrastruktur och energi. I regel biträder jag investerare och kapitalförvaltare, utvecklare, finansiella institutioner, off-takers och elhandlare huvudsakligen verksamma inom traditionell och förnyelsebar energi. Jag har även erfarenhet av rådgivning i samband med samgåenden i olika investerarkonstellationer och samarbetsprojekt samt av allmän bolagsrättslig rådgivning.

Min erfarenhet inkluderar rådgivning i samband med realiseringen av flera stora svenska och pan-Nordiska vind, sol och vattenkraftsprojekt. Jag har erfarenhet av att - för såväl off-takers som energiproducenter - förhandla virtuella och fysiska elförsäljningsavtal, försäljningsavtal avseende elcertifikat och ursprungsgarantier, balanserings- och RtM-avtal samt delegationsavtal avseende regulatorisk rapportering. Jag har därtill erfarenhet av legala nätuppkoppling- och överföringsfrågor.

Karriär
2018-,Setterwalls
2018,Lunds universitet, juristexamen
2017,University of Virginia, Charlottesville, VA
Uppdrag