Johan Göransson

Associate / Malmö

Huvudsakligen verksam inom

Kompetensområden

Företagsöverlåtelser, M&A / Bank & finans / Bolagsrätt

Branscher

Energi & råvaror / Infrastruktur

Språk

svenska engelska
Profil

Som medlem i Setterwalls branschgrupp för energi & råvaror biträder jag i huvudsak kapitalförvaltare och investeringsfonder, off-takers och finansiella institutioner med rådgivning avseende investeringar och finansieringar av, och strukturfrågor i, storskaliga energiprojekt.

I mitt dagliga arbete bistår jag med rådgivning i samband med förvärv, försäljningar, projektfinansieringar samt samgåenden i olika investarekonstellationer. Jag bistår även med allmän bolagsrättslig rådgivning och frekvent i förhandlingar av olika typer av långsiktiga elförsäljningsavtal samt RtM-kontrakt. Därtill har jag erfarenhet av att förhandla och strukturera olika typer av EPC-kontrakt.

Karriär
2018-,Setterwalls
2018,Lunds universitet, juristexamen
2017,University of Virginia, Charlottesville, VA