Profil

Jag bistår svenska och utländska företag i tvister och agerar regelbundet som skiljeman.

I mitt dagliga arbete företräder jag bolag i domstolstvister och skiljeförfaranden. Klienterna jag biträder är verksamma i många olika branscher. Just att de är verksamma i många olika branscher är något som jag tycker är positivt. Det ställer krav på min förmåga att lära mig nya saker och det ger kunskap som jag har nytta av. Jag sitter även regelbundet i skiljenämnder och agerar som ensam skiljeman.

Karriär
2000-,Setterwalls
1997-2000,Lagerlöf & Leman Advokatbyrå, biträdande jurist
1997,Hovrätten för Västra Sverige, tillförordnad assessor
1996-1997,Lagerlöf & Leman Advokatbyrå, biträdande jurist
1994-1996,Karlstad och Halmstads tingsrätt, fiskal
1993-1994,Hovrätten för Västra Sverige, notarie
1991-1993,Göteborgs tingsrätt, notarie
1991,Stockholms universitet, juristexamen
Rekommendationer

Johan Karlbom är listad som "Recommended lawyer" av Legal 500 (Dispute resolution).

Meriter
Externa publikationer
1998-1999,Ytterligare om Borgensavtalet, JT 1998-99 nr. 4