Responsive image

Josefin Rosenhall

Associate

Profil

Jag bistår klienter i frågor som rör aktiemarkandsrätt, företagsöverlåtelser och bolagsrätt.

Mitt arbete omfattar främst rådgivning avseende börsnoteringar, företrädesemissioner och private placements. Jag biträder även regelbundet företag inom bolagsrättsliga frågor och frågor relaterade till marknadsmissbruksförordningen.

Till medarbetare