Profil

Jag har både en svensk och en kinesisk juristkandidatexamen och ansvarar för Setterwalls China Desk.

Jag arbetar på tre språk svenska, engelska och kinesiska. De områden som jag är specialiserad på är Kina-relaterade samarbetsavtal (bl.a. joint ventures), företagsförvärv och tvistelösning. I det dagliga arbetet bistår jag svenska och utländska företag att skriva och förhandla avtal som främst rör samarbeten, utveckling, licensiering och inköp eller försäljning av produkter och tjänster, ofta med internationell anknytning. Jag har även erfarenhet av att arbeta med frågor inom fordonsindustrin och IT- området.

Karriär
2012-,Setterwalls
2021AB Volvo Penta
2018-2019,Volvo Car Corporation (IDP & DM Procurement Legal)
2012,Göteborgs universitet, juristexamen
2009,Xiamen Universitet, Xiamen, Kina, LL.M. i Internationell rätt
2008,Hogan Lovells International LLP, Shanghai, sommarnotarie
2008,International School of Nuclear Law, Frankrike (organized by the Nuclear Energy Agency of OECD)
2007,Chinese Lawyer Qualification Certificate
2006,Sydvästra Universitet i Statskunskap och Juridik, Chongqing, Kina, LL.B.
2006,Tingsrätten i Chongqing Qijiang, praktikant