Profil

Jag arbetar i huvudsak med att bistå både svenska och utländska företag med rådgivning rörande skatterättsliga och bolagsrättsliga frågor.

I det dagliga arbetet hjälper jag företag med skatte- och bolagsrättsliga frågor relaterade till bl.a. omstruktureringar, företagsförvärv och kapitalanskaffningar.

 

Karriär
2016-,Setterwalls
2016,Göteborgs universitet, juristexamen