Linda Jönsjö

Senior Associate, Advokat / Malmö

Huvudsakligen verksam inom

Kompetensområden

Fastighetsrätt / Företagsöverlåtelser, M&A

Branscher

Fastigheter

Språk

svenska engelska
Profil

Jag har gedigen erfarenhet av att bistå svenska och internationella företag i samband med fastighetstransaktioner samt kommersiella hyresrättsliga frågor.

Jag är ansvarig för fastighetstransaktioner på Setterwalls kontor i Malmö och biträder kontinuerligt flera börsnoterade och ägarledda bolag i fastighetsbranschen. Jag arbetar frekvent i exploateringsprojekt (bostads-, handels- och industrietableringar) med såväl frågor rörande markexploatering, fastighetsbildning och nyttjanderätt. En särskild nisch är bostadsrättsprojekt. Jag arbetar därutöver även löpande med bolagsrättsliga och avtalsrättsliga frågor.

Karriär
2005-, Setterwalls
2005, Länsstyrelsen i Skåne län
2002-2004, Helsingborgs tingsrätt
2002, Lunds universitet, juristexamen
Rekommendationer

Linda är rekommenderad av Legal 500 (Real estate).

Meriter
Externa publikationer
2001Juridisk Tidskrift 2001-02 nr 4, "Barnets rätt till ekonomisk trygghet - Ger den svenska regleringen samma skydd oavsett vilken familjekonstellation barnet lever i?"