Profil

Jag arbetar med att hjälpa svenska och internationella klienter med olika immaterialrättsliga och IT-rättsliga frågeställningar.

Jag arbetar brett inom alla delar av immaterialrätten och IT-rätten. Jag arbetar dagligen med bl.a. immaterialrättsliga tvister (främst patenträttsliga), kommersiella avtal med anknytning till immaterialrätten och det IT-rättsliga området samt varumärkesrättsliga frågor.

Karriär
2018-,Setterwalls
2018, Lunds universitet, juristexamen
2017, Utrecht University