Responsive image

Malin Ek

Senior Associate, Advokat

Profil

Jag arbetar huvudsakligen med rådgivning rörande företagsförvärv, lånefinansiering samt löpande bolagsrättsliga frågor.

Jag är en del av Setterwalls M&A-grupp och bistår svenska och utländska bolag och organisationer med rådgivning avseende företagsöverlåtelser, omstrukturering samt andra bolagsrättsliga frågor.

Jag arbetar också med bank- och finansieringsfrågor och företräder såväl långivare som låntagare i samband med nationella och internationella förvärvsfinansieringar, syndikerade och bilaterala lån, fastighetsfinansieringar, projektfinansieringar, obligationer och annan kapitalmarknadsfinansiering.

Till medarbetare
Karriäruppdrag
Karriäruppdrag