Profil

Jag arbetar med svenska och internationella frågor inom immaterialrätt, marknadsrätt och tvistlösning.

Jag biträder klienter med planering och strategier kring immateriella rättigheter och marknadsföring, samt driver processer i domstol och inför skiljenämnd.