Martin Aronsson

Associate / Stockholm

Huvudsakligen verksam inom

Kompetensområden

Aktiemarknadsrätt / Bolagsrätt / Företagsöverlåtelser, M&A / Sjö- och transporträtt

Branscher

Private Equity

Språk

svenska engelska
Profil

Jag ingår i Setterwalls Corporate/M&A-grupp och är huvudsakligen verksam inom områdena företagsförvärv, riskkapital och bolagsrätt. Jag ingår även i Setterwalls Transporträttsgrupp.

Jag biträder svenska och utländska företag i olika branscher, främst i samband med företagsförvärv och associationsrättsliga ärenden. Jag har ett särskilt fokus mot private equity-aktörer. Jag arbetar även med sjö- och transporträtt, med särskilt fokus på frågor som rör ansvar för skador på fartyg eller gods. Jag har även flera års erfarenhet från arbete med insolvensrättsliga frågor i olika sammanhang, främst på Setterwalls men även på domstol.

Karriär
2018-,Setterwalls
2016-2018,Attunda tingsrätt, tingsnotarie
2016,Allmänna reklamationsnämnden, notarie
2015-2016,Ekenberg & Andersson Advokatbyrå, biträdande jurist
2014,Uppsala universitet, juristexamen
2013,St. John’s University, New York
Rekommendationer