Responsive image

Martin Aronsson

Associate

Profil

Jag ingår i Setterwalls Corporate/M&A-grupp och är huvudsakligen verksam inom områdena företagsförvärv, riskkapital och bolagsrätt. Jag ingår även i Setterwalls Transporträttsgrupp.

Jag biträder svenska och utländska företag i olika branscher, främst i samband med företagsförvärv och associationsrättsliga ärenden. Jag har ett särskilt fokus mot private equity-aktörer. Jag arbetar även med sjö- och transporträtt, med särskilt fokus på frågor som rör ansvar för skador på fartyg eller gods. Jag har även flera års erfarenhet från arbete med insolvensrättsliga frågor i olika sammanhang, främst på Setterwalls men även på domstol.

Till medarbetare
KarriärRekommendationeruppdrag
KarriärRekommendationeruppdrag