Martin Johansson

Senior Associate, Advokat / Malmö

Huvudsakligen verksam inom

Kompetensområden

Företagsöverlåtelser, M&A / Kommersiella avtal

Branscher

Energi & råvaror

Språk

svenska engelska
Profil

Jag har sedan 2010 arbetat med att bistå såväl svenska som internationella företag med rådgivning rörande M&A och olika typer av kommersiella avtal.

Jag arbetar huvudsakligen med företagsförvärv och bolagsrätt. Jag har stor erfarenhet av såväl nationella som internationella transaktioner inom en rad olika branscher, inhemska och gränsöverskridande fusioner, kapitalanskaffningar samt olika typer av associationsrättsliga ärenden. Vidare har jag stor erfarenhet av att granska, upprätta och förhandla olika typer av kommersiella avtal såsom distributions-, agent- och tillverkningsavtal. Jag föreläser även inom mina specialområden.

Karriär
2016-, Setterwalls
2010-2015, Gärde Wesslau
2010, Uppsala universitet, juristexamen
Uppdrag