Responsive image

Martin Johansson

Senior Associate, Advokat

Profil

Jag har sedan 2010 arbetat med att bistå såväl svenska som internationella företag med rådgivning rörande M&A och olika typer av kommersiella avtal.

Jag arbetar huvudsakligen med företagsförvärv och bolagsrätt. Jag har stor erfarenhet av såväl nationella som internationella transaktioner inom en rad olika branscher, inhemska och gränsöverskridande fusioner, kapitalanskaffningar samt olika typer av associationsrättsliga ärenden. Vidare har jag stor erfarenhet av att granska, upprätta och förhandla olika typer av kommersiella avtal såsom distributions-, agent- och tillverkningsavtal. Jag föreläser även inom mina specialområden.

Till medarbetare
Karriäruppdragartiklar
Karriäruppdragartiklar

2016-,

Setterwalls

2010-2015,

Gärde Wesslau

2010,

Uppsala universitet, juristexamen