Mats Björkman

Delägare, Advokat / Stockholm

Tjänstledig

Språk

svenska engelska franska
Profil

Jag är specialiserad inom framför allt det bolagsrättsliga området, och biträder multinationella koncerner, svenska börsbolag, men även mindre och medelstora bolag.

Jag har även gedigen erfarenhet inom corporate finance och M&A och sysslar ofta med såväl gränsöverskridande som inhemska projekt inom dessa områden. Därutöver har jag arbetat mycket med frågor inom media- och entertainmentområdet. Jag har även erfarenhet från arbete som bolagsjurist vid Teliasonera liksom från EU-domstolen i Luxemburg.

Karriär
1996-,Setterwalls
1997,EG-Domstolen i Luxemburg
1995,Allen & Overy Law Firm i London
1995,College of Law i London, högre studier i engelsk affärsjuridik
1993-1955,Stockholms tingsrätt, notarie
1993, College of Europe i Brügge, Master of Law
1991,Université du Droit, de l'Economie et des Sciences d'Aix-Marsielle, Faculté du Droit
1987-1992,Stockholms universitet, juristexamen
Meriter
Externa publikationer
1993"Frankrikes konkurrensregler. En introduktion till den franska konkurrensrätten med beaktande av vissa grundläggande likheter och skillnader i förhållande till EG-rätten.", EG-Institutets Skriftserie, nr 14