Responsive image

Mats Björkman

Delägare, Advokat Tjänstledig

Profil

Jag är specialiserad inom framför allt det bolagsrättsliga området, och biträder multinationella koncerner, svenska börsbolag, men även mindre och medelstora bolag.

Jag har även gedigen erfarenhet inom corporate finance och M&A och sysslar ofta med såväl gränsöverskridande som inhemska projekt inom dessa områden. Därutöver har jag arbetat mycket med frågor inom media- och entertainmentområdet. Jag har även erfarenhet från arbete som bolagsjurist vid Teliasonera liksom från EU-domstolen i Luxemburg.

Till medarbetare
Karriärmeriter
Karriärmeriter

1996-,

Setterwalls

1997,

EG-Domstolen i Luxemburg

1995,

Allen & Overy Law Firm i London

1995,

College of Law i London, högre studier i engelsk affärsjuridik

1993-1955,

Stockholms tingsrätt, notarie

1993,

College of Europe i Brügge, Master of Law

1991,

Université du Droit, de l'Economie et des Sciences d'Aix-Marsielle, Faculté du Droit

1987-1992,

Stockholms universitet, juristexamen

Externa publikationer

1993

"Frankrikes konkurrensregler. En introduktion till den franska konkurrensrätten med beaktande av vissa grundläggande likheter och skillnader i förhållande till EG-rätten.", EG-Institutets Skriftserie, nr 14