Profil

Jag arbetar sedan 2011 med infrastrukturprojekt och andra samhällsprojekt på både beställar- och leverantörssidan.

Jag arbetar huvudsakligen med infrastrukturprojekt och större entreprenader. Jag har erfarenhet av rådgivning i alla skeden av projekten och har erfarenhet av inköps- och anbudsstrategiska frågeställningar, avtalsförhandlingar, löpande projektrådgivning och tvistelösning. Många av mina klienter har en internationell verksamhet och jag har stor erfarenhet av att hjälpa klienten att förhålla sig till de förutsättningar som gäller i Sverige. Jag har stor erfarenhet av att arbeta med företag inom bygg- och anläggningsindustrin, men arbetar också med företag och aktörer inom transport- och framförallt järnvägssektorn.

Karriär
2011-, Setterwalls
2011, Uppsala universitet, juristexamen
2010, FN:s högkvarter i Genève, praktikant
2009, Université de Strasbourg, Strasbourg/Frankrike
Rekommendationer

Mattias Wiklund är rekommenderad av Legal 500 (EU & Competition och Energy).

"We had Mattias Wiklund supporting us in a few projects concerning agreements for construction works and asset management. We are pleased with the services in regards of efficiency and ability to deliver quality in processes with great time pressure."

- Legal 500

"Mattias Wiklund stands out for quality, engagement, communication and understanding for our business."

- Legal 500

"Mattias Wiklund is technically very strong and always seems to be one step ahead."

- Legal 500

Uppdrag