Nils Eilertz

Associate / Stockholm

Tjänstledig

Språk

svenska engelska
Profil

Jag arbetar med att bistå såväl myndigheter som företag med rådgivning inom främst offentlig upphandling men även inom konkurrensrätt och föreningsrätt.

Inom offentlig upphandling biträder jag myndigheter och leverantörer ifrån förberedelsen av en upphandling till en eventuell överprövning.

Karriär
2017-,Setterwalls
2016,Stora Enso, trainee
2015-2016,Setterwalls, studentpool
2017,Uppsala universitet, juristexamen
2010-2011Allan Hancock College, Santa Maria, USA, studier i bl.a. amerikansk konstitutionell rätt och internationella relationer