Responsive image

Nora Vitestam

Associate

Profil

Jag arbetar som biträdande jurist i Setterwalls fastighetsgrupp.

Jag arbetar huvudsakligen med allmän fastighetsrätt, nyttjanderätter och fastighetstransaktioner.

Till medarbetare
Karriäruppdrag
Karriäruppdrag

2021-,

Setterwalls

2021,

Setterwalls, uppsatspraktikant

2021,

Stockholms universitet, juristexamen

2021,

Stockholms universitet, filosofie kandidatexamen i företagsekonomi

2020-2021,

Wasa Kredit, juristassistent

2018-2020,

Åklagarmyndigheten, åklagaradministratör