Profil

Jag har varit anställd på Setterwalls sedan början av 2017 och har till större delen arbetat med immaterial- och marknadsrätt, personuppgiftsfrågor samt kommersiella frågor. Jag har vidare erfarenhet av att arbeta med processer i allmän domstol.

I mitt arbete bistår jag både svenska och utländska klienter med rådgivning inom mina verksamhetsområden, avtalsgranskningar, rättsutredningar samt due diligence i frågor om immaterialrätt, tech och personuppgiftsbehandling.

Karriär
2017-, Setterwalls
2018-2019,Solna tingsrätt, tingsnotarie
2017, Stockholms universitet, juristexamen
2016, Centrum för rättvisa, uppsatspraktikant
2016, Real Advokatbyrå, sommarnotarie
2015,National University of Singapore
2015,Förvaltningsrätten i Stockholm, sommarnotarie
Artiklar