Patrik Olivecrona

Delägare, Advokat / Malmö

Huvudsakligen verksam inom

Kompetensområden

Företagsöverlåtelser, M&A / Tvistelösning / Kommersiella avtal / Försäkringsrätt

Språk

svenska engelska spanska franska
Profil

Jag har 25 års erfarenhet som yrkesverksam jurist inom ett brett spektrum av affärsjuridiska discipliner både nationellt och internationellt.

Jag har under hela min karriär fokuserat på corporate finance/M&A, kommersiell avtalsrätt och försäkringsrätt. Dessutom ägnar jag en betydande del av min tid åt affärsjuridiska tvister. Inom detta område företräder jag regelbundet klienter i allmän domstol och i skiljeförfaranden.

Jag biträder löpande svenska och internationella klienter i större avtalsförhandlingar, M&A-transaktioner och försäkringsrättsliga/regulatoriska frågor. Jag har varit ansvarigt ombud i ett mycket stort antal M&A-transaktioner och har agerat på både köpar- och säljarsidan inom en rad olika branscher. Inom det försäkringsrättsliga området biträder jag olika försäkringsbolag med såväl daglig regulatorisk rådgivning som med strategisk rådgivning i samband med M&A-transaktioner, beståndsöverlåtelser, koncessionsansökningar m.m.

Karriär
2016-,Setterwalls, delägare
2006-2016, Advokatfirman Lindahl, delägare
2001-2006, EF Education, Executive Vice President, Shanghai, Kina/chefsjurist, Luzern, Schweiz
2000-2001, Spray Ventures/E-lab, chefsjurist, Stockholm
1999-2000, Hammarskiöld & Co, biträdande jurist, Stockholm
1998,Stockholms tingsrätt, tingsnotarie
1997, Advokatfirman Vinge, trainee, Malmö
1996, UNHCR, Legal Counsel, Geneve, Schweiz
1996, Lunds universitet, juristexamen
1995, Queen Mary University of London, finansrätt
1995, Université Paris-Sorbonne, franska
1992-1996, Handelshögskolan i Stockholm, diverse ekonomikurser
Rekommendationer

Patrik är omnämnd av Legal 500 (Commercial, Corporate and M&A; Insurance) och som Other Specialist av Chambers Global (Corporate/M&A).

 

"With high availability, great commitment to the case and great expertise, Patrik Olivecrona and his team, in a safe manner, guide their client through complex M&A-processes or other legal issues"

- Legal 500 - Commercial, Corporate and M&A

"In complex governance and regulatory matters, Setterwalls and Patrik Olivecrona provide detailed knowledge and guidance"

- Legal 500 - Insurance