Responsive image

Patrik Olivecrona

Delägare, Advokat

Profil

Jag har 25 års erfarenhet som yrkesverksam jurist inom ett brett spektrum av affärsjuridiska discipliner både nationellt och internationellt.

Jag har under hela min karriär fokuserat på corporate finance/M&A, kommersiell avtalsrätt och försäkringsrätt. Dessutom ägnar jag en betydande del av min tid åt affärsjuridiska tvister. Inom detta område företräder jag regelbundet klienter i allmän domstol och i skiljeförfaranden.

Jag biträder löpande svenska och internationella klienter i större avtalsförhandlingar, M&A-transaktioner och försäkringsrättsliga/regulatoriska frågor. Jag har varit ansvarigt ombud i ett mycket stort antal M&A-transaktioner och har agerat på både köpar- och säljarsidan inom en rad olika branscher. Inom det försäkringsrättsliga området biträder jag olika försäkringsbolag med såväl daglig regulatorisk rådgivning som med strategisk rådgivning i samband med M&A-transaktioner, beståndsöverlåtelser, koncessionsansökningar m.m.

Till medarbetare
KarriärRekommendationeruppdragartiklar
KarriärRekommendationeruppdragartiklar

2016-,

Setterwalls, delägare

2006-2016,

Advokatfirman Lindahl, delägare

2001-2006,

EF Education, Executive Vice President, Shanghai, Kina/chefsjurist, Luzern, Schweiz

2000-2001,

Spray Ventures/E-lab, chefsjurist, Stockholm

1999-2000,

Hammarskiöld & Co, biträdande jurist, Stockholm

1998,

Stockholms tingsrätt, tingsnotarie

1997,

Advokatfirman Vinge, trainee, Malmö

1996,

UNHCR, Legal Counsel, Geneve, Schweiz

1996,

Lunds universitet, juristexamen

1995,

Queen Mary University of London, finansrätt

1995,

Université Paris-Sorbonne, franska

1992-1996,

Handelshögskolan i Stockholm, diverse ekonomikurser

Patrik är omnämnd av Legal 500 (Commercial, Corporate and M&A; Insurance) och som Other Specialist av Chambers Global (Corporate/M&A).

 

”With high availability, great commitment to the case and great expertise, Patrik Olivecrona and his team, in a safe manner, guide their client through complex M&A-processes or other legal issues”

Legal 500 - Commercial, Corporate and M&A

”In complex governance and regulatory matters, Setterwalls and Patrik Olivecrona provide detailed knowledge and guidance”

Legal 500 - Insurance