Profil

Jag arbetar sedan 2019 som biträdande jurist på Setterwalls, huvudsakligen inom verksamhetsområdena aktiemarknadsrätt, bolagsrätt samt företagsöverlåtelser/M&A.

Jag bistår såväl svenska som utländska företag med rådgivning rörande företagsförvärv, aktiemarknad samt olika typer av bolagsrättsliga ärenden. I mitt dagliga arbete upprättar jag avtal och biträder klienter i privata och publika transaktioner. Jag arbetar med noteringsprocesser och utreder frågor som rör regelefterlevnad på aktiemarknaden och allmän bolagsrätt.
 

Karriär
2019-,Setterwalls
2019,Lunds universitet, juristexamen
2018,Handelshögskolan, Göteborgs universitet, företagsekonomi