Profil

Jag arbetar sedan 1994 med att bistå svenska och utländska företag med rådgivning rörande företagsöverlåtelser och kommersiella avtal, ofta med internationell anknytning.

I det dagliga arbetet hjälper jag företag att skriva och förhandla avtal som främst rör företagsöverlåtelser, samgåenden, joint ventures, utveckling, inköp, samt försäljning av produkter och tjänster. Många av mina uppdrag är internationella och jag är van att arbeta med projekt inom nämnda områden i Europa, Japan, Kina, Korea, Ryssland, Sydafrika, Sydamerika och USA. Jag har stor erfarenhet av att arbeta med företag inom fordonsindustrin och har arbetat som bolagsjurist inom Volvo-koncernen i nästan fem år.

Karriär
2001-,Setterwalls
2001,Lagerlöf & Leman Advokatbyrå
1998-2000,Volvo Personvagnar AB, bolagsjurist
1996-1998,AB Volvo, bolagsjurist
1994-1996,Mannheimer Swartling Advokatbyrå
1992-1994,Göteborgs tingsrätt, notarie
1992,Stockholms Universitet, juristexamen
Rekommendationer

Richard Hammarvid är rankad som leading lawyer, highly regarded IFLR1000 (M&A).

Artiklar