Sabina Björklund

Associate, Advokat / Malmö

Huvudsakligen verksam inom

Kompetensområden

Företagsöverlåtelser, M&A / IT-rätt & dataskydd / Kommersiella avtal

Språk

svenska engelska
Profil

Jag arbetar med att bistå svenska och utländska företag med rådgivning rörande företagsöverlåtelser (M&A), bolagsrättsliga ärenden, GDPR-relaterade frågor samt kommersiella avtal.

Mitt arbete inom områdena bolagsrätt, företagsöverlåtelser och aktiemarknadsrätt rör främst privata och publika transaktioner, noteringar och nyemissioner, samt allmänna bolagsrättsliga frågor.

Jag bistår även klienter med olika frågor som kan uppstå i verksamheten som är relaterade till GDPR. Detta inkluderar frågor om intern compliance, externa förhandlingar av exempelvis personuppgiftsbiträdesavtal gentemot tredje part samt rådgivning i samband med kommunikation med registrerade. Min erfarenhet inom GDPR omfattar även, att gentemot klienter och andra, hålla utbildningar och föreläsningar inom ämnet med olika infallsvinklar.

I övrigt bistår jag klienter med kommersiella avtal, med visst fokus på IT-rätt, så som serviceavtal, SaaS-avtal och avtal som avser inköp av olika IT-system för verksamheter.

Karriär
2019-,Setterwalls
2016-2019,Advokatfirman Lindahl
Rekommendationer

Sabina Björklund är omnämnd i Legal 500 för IT and Telecoms.