Stephan Chaanine

Associate / Stockholm

Tjänstledig

Huvudsakligen verksam inom

Kompetensområden

Företagsöverlåtelser, M&A

Språk

svenska engelska Arabiska (Libanon) Assyriska Syrianska
Profil

Jag arbetar som biträdande jurist inom verksamhetsområdena företagsöverlåtelser/M&A och bolagsrätt, med särskild inriktning på energi- och infrastruktursektorn.

Jag bistår såväl svenska som internationella företag inom olika branscher med rådgivning, främst i samband med företagsförvärv, omstruktureringar, och kapitalanskaffningar. Min huvudsakliga inriktning är förvärv och avyttringar av projekt inom energi- och infrastruktursektorn.

Karriär
2019-,Setterwalls
2019, Stockholms universitet, juristexamen
2018, Luiss Guido Carli, Rom, Italien