Responsive image

Tobias Fleischer

Associate

Profil

Jag arbetar huvudsakligen med frågor gällande skatterätt och företagsöverlåtelser/M&A.

Mitt arbete innefattar utredningar och rådgivning kring skatterättsliga frågor och företagsöverlåtelser.

Till medarbetare