Vårt bidrag till de globala målen för hållbar utveckling.

Mål 4 – god utbildning för alla.

Som ett led i vårt arbete med att uppnå det globala målet om god utbildning har vi valt att samarbeta med Mentor Sverige, en ideell organisation för ungdomar mellan 13 och 17 år. Genom mentorskap och vuxen närvaro bidrar organisationen till att stärka ungas självkänsla och deras vilja till att göra positiva val. I egenskap av mentorer träffar vi kontinuerligt ungdomar och berättar om olika vägar in i arbetslivet. Samtidigt försöker vi förmedla en bredare bild kring vad för olika jobb framtiden har att erbjuda.

Samarbetet innebär:

  • Värdskap för Mentor Trainee. Här får ungdomar mellan 15 och 18 år, som har eller haft en mentor, hjälp på vägen mot sitt första jobb. Under ett år kan deltagarna i nära samarbete med näringslivet förbereda sig inför framtiden. De erbjuds bland annat inspirationsföreläsningar, workshops, träningar i ledarskap och retorik.
  • Mentorprogrammet. Här får vi som mentorer möjlighet att stötta en ungdom cirka två gånger i månaden under ett år. Förutom vägar in i arbetslivet, pratar vi om viktiga ämnen som självkänsla och grupptryck.

 

Mål 5 – jämställdhet.

Vi strävar ständigt efter ökad jämställdhet i samhället. Utöver att kontinuerligt arbeta med jämställdhetsfrågor i vår egen verksamhet och inom advokatbranschen har vi valt att samarbeta med 17nätverket, en intresseorganisation som främjar kvinnors entreprenörskap och företagande, som ett steg mot detta mål. Intresseorganisationens vision är att lika många kvinnor som män ska äga och driva stora bolag.

Mål 12 - hållbar konsumtion och produktion.

Vi strävar efter att bli ett koldioxidneutralt företag. Ett steg i den riktningen är att vi nu klimatkompenserar genom att vara stödföretag till Vi-skogen - en svensk biståndsorganisation som bekämpar fattigdom och förbättrar miljön genom trädplantering.

 

Tillbaka

Setterwalls bidrar till FN:S globala mål.