fbpx Setterwalls biträder när Arise emitterar en grön femårig obligation om 1,1 mdr kronor | Setterwalls Advokatbyrå