Hållbarhet

Personligt engagemang som omfattar hela världen.

Ett Setterwalls som håller i längden

På Setterwalls är det självklart att ta ansvar för en hållbar framtid. Ambitionen är inte bara att ligga i framkant inom hållbarhetsfrågor, utan även att agera förebild och driva på hållbarhetsarbetet inom hela advokatkåren.

NÅGRA EXEMPEL PÅ ORGANISATIONER VI STÖDJER

 

 

Fyra grundstenar

Vårt hållbarhetsarbete vilar på fyra grundstenar:

 • Vårt bidrag till de globala målen
 • Arbetsgivare med ansvar
 • Långsiktigt kvalitetsarbete
 • Stabila och hållbara klientrelationer

Vårt bidrag till de globala målen

Alla behöver bidra till att FN:s globala mål för hållbar utveckling nås. På Setterwalls driver vi vår verksamhet på ett ansvarsfullt och hållbart sätt. Det gör vi genom att  ta hänsyn till sociala, miljömässiga och ekonomiska faktorer i alla led. Vi har valt ut tre globala mål för social hållbarhet som vi fokuserar extra på:

 • God utbildning för alla
 • Jämställdhet
 • Hållbar konsumtion och produktion

Setterwalls bidrar till FN:S globala mål

 

Arbetsgivare med ansvar

För att attrahera talanger och för att behålla våra kvalificerade medarbetare, jobbar vi aktivt med att skapa en arbetsplats och miljö där alla trivs och får möjlighet att utvecklas. Det gör vi bland annat genom:

 • Fokus på jämställdhet och mångfald
 • En hälsosam arbetsplats
 • Ledarskap i fokus
 • Aktivt hållbarhetsarbete

Långsiktigt kvalitetsarbete

För att vi ska kunna möta våra klienters krav och leva upp till det vi lovar måste vi ständigt utvecklas och bli bättre. Det handlar om att hålla i längden helt enkelt. Vi arbetar därför kontinuerligt med kunskapsdelning och vidareutbildning av alla våra medarbetare.

I den digitala eran öppnar sig nya möjligheter för att höja kvaliteten och effektiviteten i vårt arbete. Dessutom underlättar det för våra medarbetare att dela och ta del av kunskap.

Stabila och hållbara klientrelationer

Vi skapar stabila och hållbara klientrelationer genom att långsiktigt värna om våra klienter och ge dem bästa möjliga stöd i utmanande situationer. Det gör att vi kan agera långsiktigt även i vår egen verksamhet. Setterwalls levererar högklassiga och heltäckande tjänster inom affärsjuridikens samtliga kompetensområden, skräddarsydda utifrån våra klienters individuella behov.

Setterwalls hållbarhetsrapport.

Publikationer 2024:

Setterwalls hållbarhetsrapport resultatåret 2023

Setterwalls Stockholms hållbarhetsrapport resultatåret 2023

 

Publikationer 2023:

Setterwalls hållbarhetsrapport resultatåret 2022.