Allmänna villkor

Vi tillämpar allmänna villkor för våra tjänster. Nedanstående villkor gäller för uppdrag som vi påbörjar den 1 januari 2023 eller senare.

Arvodestvister eller andra ekonomiska krav som en konsument riktar mot advokatbyrån får prövas inom ramen för Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd.

Konsumenttvistnämndens kontaktuppgifter
Postadress: Box 27321, 102 54 Stockholm
Telefon: +46 8 459 03 00
E-post: konsumenttvistnamnden@advokatsamfundet.se
www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden

 

Setterwalls allmänna villkor

Setterwalls General Terms of Agreement